Volvo gav skjuts till Didner & Gerge Aktiefond i april

Didner & Gerge Aktiefond utvecklades bättre än index och steg med 9,7 procent i april, vilket medför att fonden är upp 20,7 procent hittills i år. Detta i linje med jämförelseindexet, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de innehav som bidrog mest positivt var Volvo, SKF och Sandvik. Negativa bidragsgivare under månaden var Hexpol och Veoneer.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Volvo, SKF och Nordea med portföljvikterna 8,4, 7,7 respektive 7,6 procent.

Industrivaror & tjänster stod för 52 procent av allokeringen, följt av finans med 26,6 procent.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.