Förbud mot spelreklam hotar yttrandefriheten, självreglering bättre väg – Sveriges Annonsörer

Ett förbud mot spelreklam skulle hota såväl yttrandefriheten som intäkterna för redan pressade mediebolag. Samtidigt är det uppenbart att spelreklamen behöver stramas upp. Spelbranschen måste därför ta chansen att undvika hård lagstiftning genom att införa självreglering och inrätta en Spelombudsman, skriver Svenska Annonsörer i ett pressmeddelande.

“Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan”, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer har arbetat med egenåtgärder under lång tid, bland annat på alkoholområdet och presenterar i dag tre punkter för en mer välfungerande självreglering av spelreklam. Detta för att skapa ett större förtroende för branschen och undvika att yttrandefriheten inskränks genom lagstiftning.

Intresseorganisationen vill ta fram ett gemensamt regelverk som ger ett tydligt mervärde i förhållande till lagen. I detta bör man ta vara på goda erfarenheter från andra branscher med produkter som har stor påverkan på folkhälsan, exempelvis alkohol och läkemedel. De vill också inrätta en Spelombudsman vars uppgift bör vara att avgöra och mejsla ut praxis som branschen kan hålla sig i samt införa krav på utbildning för alla spelbolag med spellicens.

Ett förbud mot spelreklam skulle hota såväl yttrandefriheten som intäkterna för redan pressade mediebolag. Samtidigt är det uppenbart att spelreklamen behöver stramas upp. Spelbranschen måste därför ta chansen att undvika hård lagstiftning genom att införa självreglering och inrätta en Spelombudsman, skriver Svenska Annonsörer i ett pressmeddelande.

“Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan”, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer har arbetat med egenåtgärder under lång tid, bland annat på alkoholområdet och presenterar i dag tre punkter för en mer välfungerande självreglering av spelreklam. Detta för att skapa ett större förtroende för branschen och undvika att yttrandefriheten inskränks genom lagstiftning.

Intresseorganisationen vill ta fram ett gemensamt regelverk som ger ett tydligt mervärde i förhållande till lagen. I detta bör man ta vara på goda erfarenheter från andra branscher med produkter som har stor påverkan på folkhälsan, exempelvis alkohol och läkemedel. De vill också inrätta en Spelombudsman vars uppgift bör vara att avgöra och mejsla ut praxis som branschen kan hålla sig i samt införa krav på utbildning för alla spelbolag med spellicens.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.