Fortsatt avmattning på norska bostadsmarknaden

De norska bostadspriserna steg med 0,4 procent mellan september och oktober, i säsongsjusterade termer. På årsbasis var priserna upp med 0,7 procent, vilket kan jämföras med en årstakt på 1,5 procent i september. 

Så sent som i februari 2017 var priserna upp med 13 procent på årsbasis och stramare amorteringskrav, en lägre befolkningstillväxt och ökat utbud har bidragit till avmattningen i bostadspriserna.