Fortsatt övervikt med svenska aktier för SPP Fonder

Åsa Wallenbarg, vd på SSP Fonder. Pressbild. Foto: Erik Lindvall.
 
SPP Fonder gör inte några förändringar av sina allokering i oktober. 

Fondjätten har fortsatt övervikt för svenska och globala aktier medan tillväxtmarknader har normalvikt.”EM-aktiemarknaderna utvecklades något sämre än de utvecklade marknaderna i september, troligtvis till följd av en starkare dollar”, skriver SPP Fonder.

Svenska och globala statsobligationer har undervikt medan krediter har övervikt.

“Kreditspreadarna snävade in ytterligare i september, vilket delvis berodde på en ökad riskaptit samt förväntningar om att ECB kommer att fortsätta med sina obligationsköp ett bra tag framöver”, skriver fondbolaget i en kommentar.