G4S ökar omsättningen och vinsten 2017

Brittisk-danska G4S ökar omsättningen och vinsten under 2017.

Omsättningen uppgick till 7 427 miljoner pund (7 195), en ökning med 3 procent mot föregående år. Förväntningarna låg vid 7,55 miljarder, enligt Thomson Reuters.

Resultatet efter skatt blev 277 miljoner pund (262), en ökning med 6 procent mot föregående år.

G4S har också ett nyckeltal, PBITA, som ökade till med 4,2 procent till 496 miljoner pund (476). Marginalen ökade till 6,7 procent (6,6).

Siffrorna avser kärnverksamhet.

G4S uppger att utsikterna är positiva.

G4S, MGBP 2017 2016 Förändring
Nettoomsättning 7 427 7 195 3,2%
Nettoresultat 277 262 5,7%
Please follow and like us: