G5 Entertainment ökade omsättningen och rörelseresultatet

G5 Entertainment, logotype

G5 Entertainment redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 268,3 miljoner kronor (126,5), en ökning med 112 procent mot föregående år. I början av oktober spådde G5 att omsättningen skulle landa på cirka 265 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 32,6 miljoner kronor (13,1), med en rörelsemarginal på 12,2 procent (10,4).

Resultatet efter skatt blev 27,9 miljoner kronor (10,9), en ökning med 156 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,17 kronor (1,24), vilket innebär en ökning med 156 procent mot föregående år.

“Det tredje kvartalet öppnade starkt i juli men utvecklingen i augusti och september var svagare, delvis på grund av vissa justeringar i spelbalansen som inte visade sig vara särskilt effektiva, och delvis beroende på vad som såg ut som en svagare säsongseffekt med lägre aktivitet hos spelarna. När vi nu är i det fjärde kvartalet har vi sett en positiv utveckling i oktober och efter att Halloween-uppdateringarna har släppts”, konstaterar vd Vlad Suglobov i rapporten.

Han skriver vidare att den totala intäktsutvecklingen, såväl som för många av G5:s enskilda spel, har återupprepat sina tidigare högsta nivåer sett till dagliga intäkter. Företaget hittar också fler möjligheter att förvärva nya användare.

“Denna trend har också fortsatt in i början av november”, uppger Vlad Suglobov.

G5 Entertainment, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 268,3 126,5 112,1%
Rörelseresultat 32,6 13,1 148,9%
Rörelsemarginal 12,2% 10,4%
Nettoresultat 27,9 10,9 156,0%
Resultat per aktie, kr 3,17 1,24 155,6%