Garo expanderar men med lägre rörelseresultat

Stefan Jonsson, vd för Garo. Pressbild.

Laddstationsbolaget Garo redovisar ökar omsättning under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 184,1 miljoner kronor (148,2), en ökning med 24 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 21,1 miljoner kronor (22,3), med en rörelsemarginal på 11,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 23,2 miljoner kronor (17,6), en ökning med 32 procent mot föregående år, varav 7 miljoner kronor är hänförlig till en uppskjuten skattefordran.

Resultat per aktie hamnade på 2,32 kronor (1,76), vilket innebär en ökning med 32 procent mot föregående år, varav 0,70 kronor är hänförlig till en uppskjuten skattefordran.

“Efter nästan två månader på vd-posten är det med glädje jag konstaterar att GARO fortsätter expandera kraftigt. Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 184,1 miljoner kronor (148,2) i kvartalet, med en bra tillväxt i både Sverige och övriga marknader.

Utvecklingen var god inom såväl de byggrelaterade produktområdena sammantaget som inom Ladd. Rörelseresultatet uppgick till 21,1 miljoner kronor (22,3) och rörelsemarginalen minskade till 11,5 procent (15,0). Vi har haft ökade direkta kostnader för att möta den kraftiga tillväxten och för att säkerställa en god leveransförmåga. Vi har även haft högre indirekta omkostnader jämfört med föregående år som en följd av satsningar inom prioriterade områden såsom produktutveckling och marknad”, säger vd Carl-Johan Dahlin.

 

Garo, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 184,1 148,2 24,2%
Rörelseresultat 21,1 22,3 -5,4%
Rörelsemarginal 11,7% 15,0%
Nettoresultat 23,2 17,6 31,8%
Resultat per aktie, kr 2,32 1,76 31,8%