Gränskontrollerna förlängs till den 11 november

De svenska gränskontrollerna kommer att förlängas med ytterligare sex månader. 

Förlängningen innebär att de löper till och med den 11 november, enligt TT.

Regeringen motiverar beslutet med att man bedömer att det finns fortsatta hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Please follow and like us: