Handelsbanken sänker vinstestimaten för H&M och upprepar minska efter kapitalmarknadsdagen

H&M:s vd, Karl-Johan Persson. Pressbild.

Handelsbanken har efter gårdagens kapitalmarknadsdag sänkt vinstprognoserna för H&M gällande innevarande och nästa år med 3-5 procent och upprepat rekommendationen minska.

H&M höll kapitalmarknadsdag igår för första gången i bolagets historia. H&M gav enligt banken mer information än någonsin tidigare och presenterade bland annat flera initiativ för att driva på digitalisering och förbättra e-handel.

“Vi uppskattar H&M:s satsningar, men bedömer att det kan ta tid innan det betalar sig. Därtill bedömer vi att bolagets butiker på mogna marknader skulle behöva ses över”, uppger SHB i en analys.

“Sammantaget ser vi att ökade investeringar kommer medför att H&M har nettoskuld 2020. Aktien handlas till 12x EV/EBIT (2018 pr), men givet en högre osäkerhet kring den framtida tillväxten och lönsamheten bedömer vi att riskerna fortfarande är på nedsidan”, konkluderar banken.