Handelsbanken tror på kronförstärkning mot euron och pundet

Valutaanalys av Handelsbanken, kronbladet.
Handelsbanken har släppt en ny utgåva av Kronbladet. Den svenska storbanken ser en starkare valuta framöver mot euron och pundet medan en neutral utveckling mot länder som Norge, USA och Schweiz. 

Tidshorisonten i valutaprognoserna avser fjärde kvartalet 2017. 

Valuta Bedömning
EUR/SEK lägre
USD/SEK neutral
GBP/SEK lägre
JPY/SEK högre
CHF/SEK neutral
NOK/SEK neutral