Hexatronics långsiktiga utsikter otvivelaktigt positiva bedömer Redeye

Hexatronic, pressbild.

Redeye tror att marknaden för fiber kommer att växa i USA och Storbritannien under kommande år. 2018 väntas bli ett genombrottsår för fiber i Storbritannien och Hexatronic är väl positionerade på den brittiska marknaden.

Redeye anser att de långsiktiga utsikterna för Hexatronic är otvivelaktigt positiva och upprepar sin basscenariovärdering på 78 kronor aktien. Vidare räknar analysfirman med att den svenska marknaden kommer att vara något svalare medan internationella tillväxtregioner spås växa substantiellt.

Anna Sundström, Finwire

Please follow and like us: