HM rusar efter kross av lågt ställda förväntningar

H&M:s vd, Karl-Johan Persson. Pressbild.

H&M:s resultat bättre än väntat i första kvartalet

Klädjätten H&M:s resultat var bättre än väntat under det första kvartalet och bruttomarginalen kom in högre än förväntningarna. Arbetet med butiksportföljen fortsätter och bolaget flaggar för att 50 butiker i Europa ska stängas.

Försäljningen, som har rapporterats tidigare, uppgick till 51 015 miljoner. Nettoomsättningen under perioden 1-27 mars 2019 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.

“Vårt pågående förändringsarbete har bidragit till starkare kollektioner med ökad
fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar”, summerar vd Karl-Johan Persson i rapporten.

Prisnedsättningarna i relation till omsättningen minskade med cirka 1,5 procentenheter i första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Rörelseresultatet blev 1 005 miljoner kronor (1 208), väntat rörelseresultat var 701. Rörelsemarginalen var 2,0 procent (2,6).

Bruttovinsten blev 25 526 miljoner kronor (23 040) väntat 25 082, med en bruttovinstmarginal på 50,0 procent (49,9).

Resultatet före skatt var 1 043 miljoner kronor (1 263), analytikerkonsensus 731.

Resultatet efter skatt blev 803 miljoner kronor (1 372), analytikerkonsensus 563.

Resultatet tyngdes av kostnader om cirka 250 miljoner kronor kopplade främst till onlineplattformsbytet i Tyskland samt fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem.

“Detta har kortsiktigt en negativ marginalpåverkan men kommer att ha en positiv påverkan på längre sikt då det kommer att medföra ett snabbare, flexiblare och mer effektivt produktflöde”, säger vd Karl-Johan Persson och meddelar att samtliga marknader nu är på den nya onlineplattformen.
Varulagret uppgick till 39 968 miljoner (34 959). Vid utgången av föregående kvartal var nivån 37 721 miljoner.

H&M fortsätter optimera sin butiksportfölj och planerar för ett nettotillskott om 175 nya butiker.

“Merparten av nya H&M-butiker kommer att öppnas på tillväxtmarknader samtidigt som antalet H&M-butiker i Europa planeras att minska med 50”, skriver bolaget i rapporten.

Under 2019 tillkommer Mexiko samt även Egypten som öppnar via franchise.

Vad gäller e-handelssatsningen ska H&M lanseras på Myntra och Jabong, Indiens största e-handelsplattformar, senare under 2019.

Onlinehandeln ökade med 18 procent jämfört med samma period i fjol. I lokala valutor var ökningen 10 procent. Justerat för Tyskland ökade koncernens onlineförsäljning med 34 procent i svenska kronor och med 27 procent i lokala valutor.

För inköpen till andra kvartalet 2019 bedöms marknadsläget för de externa faktorerna
sammantaget att successivt bli mer negativt – främst till följd av att US-dollarn successivt har
stärkts gentemot koncernens valutakorg – jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år, meddelar H&M.

H&M, Mkr Q1-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017/2018
Nettoomsättning 51 015 51 015 0,0% 46 181
Bruttovinst 25 526 25 082 1,8% 23 040
Bruttovinstmarginal 50,0% 49,2% 49,9%
Rörelseresultat 1 005 701 43,4% 1 208
Rörelsemarginal 2,0% 1,4% 2,6%
Resultat före skatt 1 043 731 42,7% 1 263
Nettoresultat 803 563 42,6% 1 372

Konsensusdata från Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.