H&M:s förändringsarbete kommer alltid pågå – vd

H&M:s förändringsarbete intensifierades under andra kvartalet, vilket dämpade lönsamheten under perioden. Investeringarna är dock nödvändiga på lång sikt, säger vd:n Karl-Johan Persson till Finwire.

Samtidigt uppgav bolaget att försäljningen i juni bedöms öka med 12 procent i lokala valutor tack vare en bra början på försäljningen av sommarkollektionerna. Detta delvis tack vare ett bättre väder, men H&M tog samtidigt marknadsandelar under kvartalet.- Det är ändå ett kvitto på att vi gör rätt, och det är inte drivet av pris- och rea-aktiviteter. På en utmanande marknad har vi ändå lyckats öka bra. Men det är ju tufft, hela branschen genomgår en jättestor omställning, säger Karl-Johan Persson.Som andra klädbolag redan har vittnat om uppger H&M att kampanjarbetet har varit intensivt under våren med prissänkta varor. H&M-chefen säger att det, åtminstone i Sverige, väntas vara fortsatt “stora pris- och rea-aktiviteter” under sommaren med tanke på att det andra kvartalet var tufft för många aktörer.Bolaget bedömer samtidigt att kostnaderna för prisnedsättningar kommer att minska med cirka 1,5 procentenheter i tredje kvartalet tack vare att varulagrets sammansättning har förbättrats – något som vd:n tillskriver “duktiga kollegor som har tagit fram fina kollektioner” och “förändrade inköpsprocesser”.

Valutajusterat ökade varulagret med 4 procent, men samtidigt ökade det långsammare än försäljningen.

– Nivåerna blir bättre, sammansättningen blir bättre, och nedsättningarna kommer bli bättre, konstaterar Karl-Johan Persson.

H&M har skrivit ned nettotillskottet av nya butiker till 130 för helåret 2019, vilket är 45 färre än tidigare kommunicerat. Detta på grund av ett ändrat köpbeteende hos kunderna med ett skifte från fysisk butik till det digitala.

– Vi tror fortfarande på fysiska butiker, men på vissa marknader har vi valt att hålla tillbaka lite grann. Det händer mycket gällande hyresnivåerna också så vi känner att det är bra att ha lite is i magen. Sen så har vi fått bra effekt på våra digitala satsningarna så vi vill styra om lite resurser till det.

Har ni fått några signaler om att fastighetsägarna kan acceptera hyressänkningar?

– Ja. De kan inte ligga kvar på de här nivåerna som vi ser nu, så vi ser att de kommer ner och att de borde komma ner ytterligare i och med att det är tufft på många marknader.

Totalt sett planeras cirka 165 butiker att stängas inom koncernen och enligt vd:n kommer stängningarna främst ske på “lite mer etablerade marknader för H&M och framförallt i Europa”.

Klädjättens resultat var något lägre än förra året och enligt bolaget har förändringsarbetet intensifierats ytterligare, vilket haft en dämpande effekt på resultatutvecklingen. Samtidigt siktar bolaget fortfarande på en högre rörelsevinst under 2019.

– Vi gör ett bra kvartal och jag hoppas och tror att vi även kommer att ha en bra utveckling under andra halvåret, men samtidigt måste vi investera och ta kostnader för att ställa om affären. Men det är medvetna satsningar vi gör för att det är bra för bolaget.

På en fråga om hur länge förändringsarbetet kommer att hålla på säger Karl-Johan Persson att “det nog alltid kommer att hålla på” i någon mån.

När kan ni återgå till något slags normalläge med inte lika höga investeringar?

– Vår capex är ju lägre än föregående år, så att vi tror att vi kan ligga på en bättre nivå som en andel av försäljningen, svarar H&M-chefen.

H&M är i skrivande stund upp 8,8 procent på Stockholmsbörsen.

Anton Wilén
Nyhetsbyrån Finwire

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.