Högre vinstförväntningar på Securitas från analytikerkåren

Securitas. Pressbild.
Analytikerkåren har efter säkerhetskoncernen Securitas rapport söndagen den 22 oktober höjt vinstprognoser för såväl 2017 som 2018. Rapporten för tredje kvartalet visade en högre organisk tillväxt än under föregående kvartal. Aktien handlas i dag till ett högre p/e-tal än före rapportsläppet. 

Enligt Bloomberg har analytikerna har efter rapporten justerat upp prognoserna för intäkterna med 0,2 procent för i år och höjt med 0,5 procent för nästa år.

Prognoserna för resultat per aktie har höjts med 0,6 procent för i år och ökats med 0,7 procent för nästa år.

Estimaten för utdelning per aktie har sänkts med 0,7 procent för i år och minskats med 0,4 procent för nästa år.

Aktiekursen har efter rapporten stigit med 7,2 procent till 146,0.

Räknat på nästa års vinstprognos handlas aktien nu till p/e-talet 16,3, att jämföra med 15,3 dagen innan rapporten släpptes.

Securitas Utfall i fjol Prognos i år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 88162 92001 94223
Res/aktie, justerad, kr 7,48 8,40 8,95
Utdelning, kr 3,75 3,98 4,22
Källa: Bloomberg