Hökaktigt Fed ger stöd åt fyra räntehöjningar i USA i år enligt SEB

SEB. Pressbild.

Språkbruket i protokollet från Federal Reserves  senaste möte ger stöd till SEB:s prognos om att centralbanken kommer att höja styrräntan fyra gånger i år. Det skriver banken i en kommentar till protokollet som släpptes under onsdagskvällen.

SEB:s prognos kan jämföras med Feds egna medianprognos, som likt marknaden endast räknar med tre höjningar under året. USA-börserna, som inledde torsdagen uppåt, föll tillbaka efter att protokollet hade släppts.

SEB konstaterar att centralbanken enligt protokollet anser att utsikterna för ekonomin har bättrats rejält sedan föregående möte i januari.

“Vad gäller inflation är Feds bedömning även där mer positiv och många ledamöter tror att inflationen snart är tillbaka mot målet. Sammantaget tycker vi protokollet ger stöd till vår prognos om fyra höjningar 2018”, uppger banken.