Höstbudgeten bidrar till högre inflationstryck enligt Swedbank

Finansminister Magdalena Andersson (S). Pressbild.
Swedbank ser få överraskningar i regeringens budgetförslag för 2018 där reformutrymmet som väntat utökas med 44 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 1 procent av BNP. Banken varnar samtidigt för att svensk ekonomi riskerar att överhettas. 

Regeringen spår att BNP-tillväxten väntas uppgå till 3,4 procent i år, samtidigt som arbetslösheten förväntas falla till 5,9 procent redan år 2018. Swedbank anser att regeringens prognos på arbetslöshet och inflation är anmärkningsvärd. 

“Med fallande arbetslöshet, stigande tillväxt i privat konsumtion är det förvånande att regeringen har en dämpad prognos på inflationen. KPI väntas vara 1,6 procent i årsgenomsnitt 2017 och 1,7 procent 2018. Det är under både Swedbanks och Riksbankens prognoser”, konstaterar banken. 

Räntehöjning april 2018?

 

Budgeten bidrar till att Swedbank spår ett något högre inflationstryck än vad som annars varit fallet och en första reporäntehöjning från Riksbanken i april 2018, vilket är tidigare än Riksbankens reporäntebana aviserar.

Trots utgiftsökningar väntas överskottet i statens finanser bestå. Marginalen till det nya överskottsmålet från 2019 bedöms vara god. Regeringen ser den offentliga sektorns skuld falla ned mot 32 procent 2020 vilket kan jämföras med det nya skuldankaret på 35 procent. 

I budgetens fokus står utbildning, inre- och yttre säkerhet, välfärd samt miljö. Resurssvaga hushåll väntas få ta del av bland annat en sänkt pensionärsskatt, ett utökat barnbidrag och ett höjt bostadstillägg för pensionärer, konstaterar Swedbank. Sammantaget väntas de finanspolitiska reformerna ge ett positivt bidrag till BNP, inte minst eftersom hushåll med hög konsumtionsbenägenhet gynnas.

“Uppsidan begränsas dock av ett redan högt resursutnyttjande och en utbredd arbetskraftsbrist. Även om regeringen vill stimulera så kan det bli svårt att genomföra och aktivitetspotentialen begränsas ofrivilligt”, konkluderar banken.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.