I am captain Icaros, welcome aboard!

”Nothing but blues skies” sjunger Ella Fitzgerald i låten som skrevs 1926 och visst är det börsen soundtrack just nu med låg inflation, stor likviditet, utlovade skattelättnader, bra rapporter. En stor förändring från januari 2016 då många inklusive mig själv trodde att en utdragen korrektion stod för dörren.

Börserna har flugit med likviditet och stimulanser efter dippen 2016, eps (earnings per share) tillväxten globalt har stigit från -6 procent i februari 2016 till idag +14 procent. Igår fick vi ledtrådar om hur skattereduceringarna i USA kommer se ut och säsongsmönstret säger att vi är ute ur den riskjusterat sämsta perioden av året. Fönstret för en ordenlig dipp ser ut att stängas för i år. Få anledningar till nedgång helt enkelt.

Trump tittar på marknaden och tar det som feedback att han har varit en duktig pojke. Trump-rallyt borde dock snarare kallas Xi-rallyt med tanke på att marknadens uppställ sedan 2016 till stor del kan tillskrivas stimulanserna från Kina samma år. Inget fick nämligen förstöra kongressen i oktober 2017 där Xi Jinping behövde stärka greppet om partiet för att genomföra sin politik i 5 år till. I väst har både Fed och ECB deklarerat tapering. Att tillbakadragandet av den största likviditetsinjektionen någonsin inte ska påverka marknaderna är ett önsketänkande enligt mig. Hur kommer marknaden tackla minskad likvidet på rekordnivåer? Nästa större nedgång på börsen kommer vara likviditetsstyrd och inte på grund av leverage blir min slutsats.

 

Faktorer som möjliggör en likviditetskris:

 • Andelen aktivt förvaltat kapital har minskat till fördel för passiva strategier, speciellt minskningen hos
  aktiva value-förvaltare. Detta minskar marknadens förmåga att ta sig ur större nedgångar.
 • ”Tail-risk” i privata tillgångar, andelen investeringar som ligger utanför marknaden (konst, fastigheter
  etc.) har ökat markant och minskar volatiliteten i en portfölj men ökar likviditetsrisken.
 • Automatiserade strategier som säljer på autopilot efter momentum och volatilitet har ökat markant i och
  med flykten från aktiva förvaltningsformer. Dessa kommer sälja in i svaghet.
 • Market-making har gått från människor till automatiserad handel, skiftet har inneburit att man gått från att
  ge likviditet på mer fundamentala faktorer till volatilitets baserad market-making.
 • De flesta riskmodellerna räknar med obligationer för att minska risk i en portfölj. Detta kommer
  antagligen att misslyckas när centralbankerna slutar med den expansiva penningpolitiken.

 

 

Men just nu flyger vi med stundande skattelättnader, bra Q3 säsong, låg volatilitet och ökning i global BNP vilket ger grönt ljus till centralbankerna att fortsätta med normaliseringen av penningpolitiken. De flesta tillgångslag handlas idag till värderingar som utmanar de högsta historiska nivåerna, ihop med tajtare penningpolitik. Risken är att vi flyger för nära solen.

 

Jag skrev förra veckan om gapet mellan riksbankens räntenivå och vad Taylor-regeln föreslår, detta gap kommer att täckas och jag ser bara två scenarion för det. En räntespik (ljusblå linjen går upp) eller så viker konjunkturen och inflationen så Taylors ränta (mörk blå linje) kommer ner till riksbankens nivå. Riksbanken har överhettat ekonomin, en ränteuppgång riskerar att stjälpa ekonomin.

Det andra scenariot är att Taylor- regeln vänder ned med konjunkturen. Riksbanken kan då sänka räntan mer men på negativa nivåer uteblir effekten av räntesänkningar. Riksbanken har målat in sig i ett hörn. Min profetia blir att Riksbankens räntekurva och Taylor regeln möter varandra på mitten dvs. Riksbanken höjer räntan i samtidigt som ekonomin börjar vända ned.

Jag konstaterar dock att marknaden just nu flyger vidare och att det inte finns någon anledning att vara baissad, just därför drar jag öronen åt mig och håller höga cash-nivåer i portföljen, kommer köpa nedställ fram till skattereformen är klubbad runt nyår där jag tror detta Icaros-rally når sin topp och bränner sina vingar.

”Nothing but blue skies” kommer vara traders soundtrack under 2018, hög volatilitet kommer prägla marknaden (en traders dröm). Resten av samhället kanske kommer nynna på ”Mitt decennium” av Magnus Uggla.

Lonewolf