Industriproduktionen ångar på

Foto: Pixabay.
Produktionen inom den svenska industrin minskade med 0,9 procent i månadstakt i juli och steg med 5,3 procent i årstakt i säsongsrensade tal, enligt statistik från SCB. Månaden innan steg produktionen med uppreviderade 8,9 procent (tidigare 8,5).

Bland industrins delbranscher uppvisade textilindustri den största uppgången mot föregående månad, medan störst nedgång sågs inom elektronikvaruindustrin.Den totala orderingången inom industrins ökade med 2,2 procent i månadstakt och med 2,1 procent i årstakt under juli. Störst ökning visade annan transportmedelsindustri och övrig maskinindustri.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.