Inköpschefsindex backar för svenska industrin

Foto: Pixabay.

Inköpschefsindex (PMI) för industrin i Sverige sjönk med 4,4 indexenheter till 59,3 i oktober. September månads utfall var det näst högsta i år och indexet kvarstår trots nedgången på en hög nivå, betonar Swedbank och Silf som sammanställer konjunkturmätaren.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Delindex för orderingång bidrog mest till nedgången, följt av produktionen.

Delindex för produktionen sjönk med 6,2 indexenheter till 61,7 i oktober och lämnade därmed ett negativt bidrag till inköpschefsindex om 1,6 indexenheter. Delindex för orderingången föll samtidigt med 7,8 indexenheter till 57,5.