Inköpschefsindex för servicesektorn i EMU något bättre än väntat

Inköpschefsindex, PMI, för servicesektorn i EMU blev 55,0 i oktober (55,8). Väntat var 54,9.