Japans inköpschefsindex för tjänster tog skutt uppåt

Japans inköpschefsindex, PMI, för tjänstesektorn ökade i oktober. Tjänsteindexet steg under oktober till 53,4 från 51 månaden före. 

En siffra över 50 indikerar expansion.

Japan, % oktober, 2017 september, 2017 Förändring
Inköpschefsindex för industrin, MM 52,8 52,9 -0,2%
Inköpschefsindex för tjänstesektorn, MM 53,4 51 4,7%