Japanska bilförsäljningen sjönk i oktober

Japan minskade sin bilförsäljning under oktober med 4,7 procent mätt som årstakt. 

I september var försäljningen upp med 0,4 procent.

Japan är världens tredje största ekonomi och en av världens största bilmarknader såväl vad gäller försäljning som produktion.