Kabe tappar rörelsemarginal, höjer utdelningen

Kabe. Av Marcus Bergfeldt - https://www.flickr.com/photos/marcuskillen/26517800636/, CC BY 2.0, Länk

Husvagns- och husbilstillverkaren Kabe redovisar ökande intäkter men lägre rörelsemarginal i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget höjer utdelningen.

Nettoomsättningen steg till 588 miljoner kronor (511), en ökning med 15 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev 24 miljoner kronor (23), med en rörelsemarginal på 4,1 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 24 miljoner kronor (25). Resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (19), en minskning med 5 procent mot föregående år.

Kabe föreslår att utdelningen höjs till 5,50 kronor per aktie (5,00), en ökning med 10 procent.

Koncernens marknadsandel i Norden är 40 procent (40) för husvagnar och 16 procent (17) för husbilar.

“Vi kommer, genom vår kompletta produktportfölj, kunna behålla och utveckla vår starka marknadsposition i Norden. Målsättningen är att koncernen långsiktigt ska ha en marknadsledande position, inom varje pris- eller produktsegment för både husvagnar
och husbilar”, skriver Kabe i bokslutskommunikén.

“De produktionsstörningar som uppstod under tredje kvartalet pga inkörningsproblem av de nya modellerna har även påverkat produktionsutfallet under fjärde kvartalet.
Produktionsstörningarna har berott på bland annat försenade leveranser av nytt material och injustering av de nyutvecklade karosserna. Rörelsemarginalen under fjärde kvartalet har påverkats negativt av en ofördelaktig produktmix samt valutaförluster. Kama Fritids flytt till de nya lokalerna har påverkat resultatet med en engångskostnad på cirka 5 miljoner kronor”, skriver Kabe.

Kabe, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 588 511 15,1%
Rörelseresultat 24 23 4,3%
Rörelsemarginal 4,1% 4,5%
Resultat före skatt 24 25 -4,0%
Nettoresultat 18 19 -5,3%
Utdelning per aktie, kr 5,50 5,00 10,0%
Please follow and like us: