Kambi slår förväntningar intäkter från reglerade marknader steg skarpt

Foto: Pixabay.
Bettingleverantören Kambi redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Även resultatet var bättre än väntat. 

Omsättningen uppgick till 21,0 miljoner euro (16,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 20,0.

Intäkter från reglerade marknader uppgick till 71 procent (50). Ökningen är främst hänförlig till omregleringen av svenska marknaden och bolagets intåg på reglerade marknader i USA.

Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner euro (2), väntat rörelseresultat var 1,7. Rörelsemarginalen var 12,4 procent (12,2).

Resultatet före skatt var 2,5 miljoner euro (1,8), analytikerkonsensus 1,4. Resultatet efter skatt blev 2,0 miljoner euro (1,5), analytikerkonsensus 1,1.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,1 miljoner euro (0,6).

Bolaget förväntar sig att en handfull stater i USA kommer att reglera sportsbetting under de kommande månaderna inför NFL-premiären i september.

Kambi, MEUR Q1-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018
Nettoomsättning 21,0 20,0 5,0% 16,4
Rörelseresultat 2,6 1,7 52,9% 2
Rörelsemarginal 12,4% 8,5% 12,2%
Resultat före skatt 2,5 1,4 78,6% 1,8
Nettoresultat 2,0 1,1 81,8% 1,5
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,1 0,6

Konsensusdata från Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.