Kinas huspriser ser lägsta tillväxttakten på över två år

Peking, Kina.

Kinas huspriser, avseende nya hus i de 70 största städerna, steg med 4,7 procent mätt som årstakt under april. Tillväxttakten minskade från 4,9 procent månaden före och inte på över två år har prisökningen varit så låg.

Fastighetsmarknaden har växt i 31 månader i rad.

I Peking och Shanghai backade priserna med 0,7 respektive 0,2 procent.

I månadstakt ökade priserna med 0,5 procent, upp från 0,4 procents tillväxt månaden före. Månadstillväxten var den starkaste sedan i juni förra året.

58 städer visade stigande priser i månadstakt, upp från 55 städer månaden före.

Mats Hård, Finwire

Please follow and like us: