Konjunktur och affärsklimat är uppåt i EMU visar statistik

Foto: Pixabay.

EMU:s konjunkturbarometer och indikator för affärsklimatet pekar båda uppåt, visar färsk oktoberstatistik

 

Konjunkturbarometern för EMU steg till 114,0 i oktober (113,1). Alltså bättre än det väntade 113,4.  Indikatorn för affärsklimat landade på 1,44 i oktober (1,34), även den bättre än analytikernas prognos som låg på 1,41.