Kopparmarknaden hade underskott på 35 000 ton i juli, enligt marknadsdata

Koppar. Bild: Wikipedia.
Marknadsdata visar att det rådde ett underskott på kopparmarknaden under juli månad, det vill säga konsumtionen var högre än produktionen. Marknadsbalansen uppgick till -35 000 ton i juli. 

Hittills i år råder ett marknadsunderskott på -163 000 ton (-281 000). Under helåret 2016 var det ett underskott på -152 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG.

Produktionen av raffinerad koppar steg 0,3 procent under perioden januari-juli. Under samma period minskade konsumtionen med cirka 0,5 procent.