Lägre resultat för Novo Nordisk

Novo Nordisk. Pressbild.

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk redovisar minskad omsättning och ett minskat rörelseresultat för det tredje kvartalet. 

Omsättningen uppgick till 26 614 miljoner danska kronor (27 537), en minskning med 3 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 12 044 miljoner danska kronor (12 420), med en rörelsemarginal på 45,3 procent.

Resultatet före skatt var 12 462 miljoner danska kronor (12 301). Resultatet efter skatt blev 9 770 miljoner danska kronor (9 803).

Resultat per aktie hamnade på 3,96 danska kronor (3,87), vilket innebär en ökning med 2 procent mot föregående år.

Novo Nordisk höjer nu sitt försäljningsprognosspann för helåret. Bolaget spår att tillväxten i lokala valutor blir 2-3 procent, upp från den tidigare prognosen om en tillväxt om 1-3 procent. Rapporterad omsättning väntas bli cirka 2 procentenheter lägre, en sänkning från en tidigare skattning om en nedgång om 3 procentenheter.

Rörelseresultatet väntas öka med 3-6 procent, upp från tidigare prognos om en tillväxt på 1-5 procent. Rapporterat resultat väntas vara cirka 3 procentenheter lägre, ned från tidigare skattning om en nedgång om 4 procentenheter.

Novo Nordisk justerar även upp prognosen rörande det fria kassaflödet och tror nu på ett kassaflöde om 30-34 miljarder danska kronor, en uppjustering mot tidigare skattning om 29-33 miljarder.

Novo Nordisk, Mdkk Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 26 614 27 537 -3,4%
Rörelseresultat 12 044 12 420 -3,0%
Rörelsemarginal 45,3% 45,1%
Resultat före skatt 12 462 12 301 1,3%
Nettoresultat 9 770 9 803 -0,3%
Resultat per aktie, dkk 3,96 3,87 2,3%