Latour ökar omsättningen och rörelseresultatet

Latours logotype. Pressbild.

Investmentbolaget Latour redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Substansvärdet per aktie låg på 98 kronor per den 30 september (87,25). Per 6 november var substansvärdet 95 kronor. I föregående kvartalsrapport uppgavs substansvärdet till 92 kronor per aktie per 21 augusti.

Industriföretagens orderingång uppgick till 2 326 miljoner (1 940) och nettoomsättningen låg på 2 374 miljoner (1 990). Industriföretagets rörelseresultat blev 310 miljoner (271).

Koncernens nettoresultat uppgick till 739 miljoner (794). Vinsten per aktie uppgick till 1,15 kronor (1,24) efter utspädning.

Orderingång, omsättning och rörelseresultat i tabellen avser industriföretagen. Nettoresultatet avser koncernen. 

Latour, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 2 374 1 990 19,3%
Rörelseresultat 310 271 14,4%
Rörelsemarginal 13,1% 13,6%
Nettoresultat 739 794 -6,9%
Substansvärde per aktie, kr 98 87,25 12,3%