Loomis omsättning och resultat före skatt blev sämre än väntat

Patrik Andersson, Loomis vd och koncernchef. Pressbild.

Kontanthanteringsjätten Loomis redovisar något lägre omsättning och nettoresultat än väntat i tredje kvartalet. 

Omsättningen uppgick till 4 246 miljoner kronor (4 200), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 321. Den organiska tillväxten i försäljningen var 3 procent (3). I förra kvartalet var den 2 procent.

“Tillväxten är främst hänförlig till fortsatt god tillväxt inom både CIT och CMS i USA. Tillväxten påverkades även positivt av en ökad försäljning i framför allt Spanien, Turkiet, Argentina och Portugal. Kvartalets tillväxt påver kades också positivt av det svenska sedel­ och myntutbytet, som nu är avslutat. De underliggande volymerna i de nordiska länderna är dock fortsatt något minskande. I likhet med det andra kvartalet i år var den organiska tillväxten negativ i Frankrike, vilket främst beror på en allt hårdare konkurrenssituation i landet”, uppger bolaget.

Ebita-resultatet uppgick till 570 miljoner (528). Ebita-marginalen var 13,4 procent (12,6), vilket är den högsta marginalen någonsin i ett enskilt kvartal. I förra kvartalet var ebita-marginalen 11,9 procent.

Rörelseresultatet blev 549 miljoner kronor (561), med en rörelsemarginal på 12,9 procent (13,4). I förra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 11,3 procent.

Rörelseresultatet inkluderade 2016 en jämförelsestörande intäkt om 81 miljoner hänförlig till realisationsvinsten från avyttringen av verksamhetsgrenen allmän frakthantering.

Resultatet före skatt var 518 miljoner kronor (533), analytikerkonsensus 529. Resultatet efter skatt blev 371 miljoner kronor (391). Resultat per aktie hamnade på 4,93 kronor (5,20).

Intäkterna från SafePoint ökade under kvartalet med cirka 20 procent på årsbasis och under årets första nio månader har det installerats sammantaget drygt 2 500 nya enheter, varav 919 (1 270) installerades under det tredje kvartalet.

“Vår målsättning för 2017 har varit att installera minst 5 000 nya enheter. På grund av de omfattande naturkatastroferna, som inträffade efter sommaren i södra USA och Puerto Rico, bedömer vi nu att vi inte riktigt kommer att nå hela vägen fram”, kommenterar vd Patrik Andersson.

Under bolagets kapitalmarknadsdag i september höjdes estimatet för SafePoint marknaden i USA från 300 000 till 400 000 enheter.

“Arbetet med kostnadseffektiviseringar och satsningar på att öka volymerna inom kontanthanteringsverksamheten (CMS) har fortsatt att ge resultat även under årets tredje kvartal. Koncernens organiska tillväxt uppgick till 3 procent (3) och det är framförallt våra verksamheter i USA, Turkiet och Argentina som agerar draglok”, uppger vd:n vidare.

Loomis, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 4 246 4 321 -1,7% 4 200
EBITDA
Rörelseresultat 549 548 0,2% 561
Rörelsemarginal 12,9% 12,7% 13,4%
Resultat före skatt 518 529 -2,1% 533
Nettoresultat 371 391
Resultat per aktie, kr 4,93 5,20

Konsensusdata från Bloomberg