Lundin Gold rapporterar ett minskat resultat på -7,5 miljoner dollar

Gruvbolaget Lundin Gold redovisar som väntat inga intäkter, och en ökad förlust under det första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -7,5 miljoner dollar (-6,2).

Bolaget delger att utvecklingen av Fruta del Norte-fyndigheten fortskrider. Nu är ingenjörsarbetet färdigställt till 26 procent medan byggandet är färdigställt till 16 procent. Vidare delger man att utvecklingen befinner sig i linje med budget och tidsplan.

Lundin Gold vidhåller att man ska inleda guldproduktion nästa år. Utforskningen är koncentrerad till El Puma-fyndigheten, men man kan komma att testa andra mål under året.

Resultatet efter skatt blev -25,6 miljoner dollar (-6,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,2 dollar (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,6 miljoner dollar (-4,6).

Kassan uppgick till 475,7 miljoner dollar per utgången av kvartalet, jämfört med inledningsvis 35 miljoner dollar. Bolaget genomförde en nyemission som tillförde 400 miljoner dollar under kvartalet.

Lundin Gold, MUSD Q1-2018 Q1-2017
Rörelseresultat -7,5 -6,2
Nettoresultat -25,6 -6,4
Resultat per aktie, USD -0,2 -0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -12,6 -4,6
Please follow and like us: