Byggsektorn dämpar svensk tillväxt, Riksbankprognos för optimistisk bedömer Nordea

Det svenska näringslivet har visat en fin tillväxt under början av året. Nedgången i byggsektorns produktion är dock ett tecken på att utvecklingen på bostadsmarknaden kommer att dämpa BNP-tillväxten.

Det skriver Nordea i en kommentar till dagens statistik, som visade att produktionen i näringslivet steg med 4,9 procent på årsbasis i februari – strax över väntade +4,6 procent enligt Bloombergs analytikerkonsensus.

Samtidigt var byggsektorns produktion ned 1,6 procent på årsbasis. Och det finns enligt Nordea mycket som tyder på att nedgången kommer fortsätta.

“Effekterna har hittills varit ganska små, men det finns skäl till att tro att den negativa inverkan kommer att bli mer betydande framöver. Slutsatsen är att Riksbankens BNP-prognos om +2,9 procent för helåret 2018 är för optimistisk”, konkluderar banken.

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us: