EMU:s industriproduktion ökade inte så snabbt som väntat

EMUs industriproduktion ökade mindre än väntat i årstakt under april.

På årsbasis var ökningen 1,7 procent i april, vilket kan jämföras med förväntade 2,5 procent. Föregående månad har reviderats upp från 3 procent till 3,2.

Please follow and like us: