Fed på väg att ta bort betyg för banker som misslyckas i stresstester

Paternoster Square. London Stock Exchange inryms i byggnaden som tar upp större delen av höger sida i bild. By gren - Self-published work by gren, Public Domain, Link

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, ska skrota betygen i stresstester för banker, skriver Wall Street Journal.

Uppdelningen mellan banker som lyckas klara av testerna och de som inte gör det kan komma att upphöra redan nästa år. De banker som fälls under testerna kommer istället att bli tilldelade ett kapitalkrav som de måste leva upp till året därpå.

Bakgrunden för denna ändring är att rädda bankerna från dålig offentlig publicitet samt undvika en potentiell bankrusning.

Stresstesterna har varit obligatoriska för de amerikanska bankerna sedan 2010 när Dodd-Frank-lagen togs i bruk för att undvika nya finanskriser. Testerna är också till för att stärka offentlighetens syn på bankerna.

Sedan 2012 har utfallen i testerna publicerats av centralbanken.

För de banker som blivit fällda har inte bara ryktet skadats men också hundratals miljoner dollar i extra kostnader behövts för att klara av kraven.

Ett stresstest visar hur bra en bank kan klara av en ny kris. Under testerna tillämpas negativa framtidsscenarier för ekonomin där bankernas motståndskraft mäts mot dessa utfall. Förra året klarade samtliga banker i USA stresstestet.

Reno Santic, Finwire