Ingves nöjd med inflationsutfallet

Riksbankens ordförande tycker att inflationsutfallet för april är “bra”, men det behövs fortfarande en expansiv penningpolitik för att stödja inflationen. Det sade han på tisdagen, enligt Bloomberg News.

Konsumentpriserna steg enligt morgonens siffror med 2,1 procent på årsbasis, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Förra månaden var ökningstakten 1,9 procent. Riksbankens målnivå är 2 procent.

Stefan Ingves anser att förhållandena talar för att inflationen kommer att fortsätta ligga omkring målet framöver.

Han uppger vidare att den svenska kronan, som under den senaste tiden har noterats vid rekordlåga nivåer, förväntas stärkas framöver. 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.