Lägre tempo i kinesiska industrin än väntat

I den tidiga handeln har det kommit flera makrodata som gäller Kina, där industriproduktionen sticker ut på nedsidan. Här en sammanfattning:

 

  • Kinas industriproduktion ökade med 5,0 procent i årstakt under maj månad, vilket var lägre än väntade 5,4 procent.
  • Landets försäljning inom detaljhandeln ökade däremot mer än väntat med samma mått. Ökningstakten var 8,6 procent, mot väntade 8,1.
  • De fasta investeringarna var upp 5,6 procent under årets fem första månader, räknat i årstakt. Det var något dämpat jämfört med en uppgångstakt på 6,1 procent för årets fyra första månader.
  • Kinas arbetslöshet var oförändrad på 5,0 procent, jämfört med månaden innan.
  • Kinas råstålsproduktion ökade med 10 procent på årsbasis under maj.
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.