Stark makrodata från Kina under morgonen

Bättre fart på industrin och detaljhandeln är några av positiva överraskningar från Kina. Här en sammanfattning av Finwire:

 

Kinas överraskade med en industriproduktion som ökade betydligt mer än väntat i årstakt under mars; 8,5 procent jämfört med väntade 5,6 procent. Även detaljhandeln ökade mer än väntat, 8,7 procent i årstakt under mars, medan konsensus låg på 8,4 procent. Landets arbetslöshet sjönk till 5,2 procent från 5,3 i februari. Kinas BNP i första kvartalet på årsbasis ökade 6,4 procent jämfört med väntade 6,3. Ökningstakten var oförändrad jämfört med tre månader sedan. De fasta investeringar steg under perioden januari-mars med 6,3 procent, räknat i årstakt, ingen överraskning åt något håll.

Det kom även makrodata från Japan. Landets industriproduktion sjönk 1,1 procent i årstakt under februari, något sämre än en preliminär nedgång om 1,0 procent. Överskottet i japanska handelsbalansen blev större än väntat i mars.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.