Svagare sysselsättningsökning än väntat i USA

Antalet jobb utanför jordbrukssektorn i USA steg med blott 75 000 personer i maj, vilket var klart lägre än marknadens prognos om en ökning med 175 000 enligt Bloomberg News.

 

De två senaste månadernas utfall reviderades även ned med totalt 75 000 personer.

Arbetslösheten låg som väntat kvar vid 3,6 procent.

De genomsnittliga timlönerna steg med 3,1 procent i årstakt. Väntat var en ökningstakt på 3,2 procent.

Statistiken är viktig för USA:s centralbank Federal Reserve, som både har ett inflationsmål och ett sysselsättningsmål.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.