“Makroutsikterna för globala ekonomin har mörknat”

RPM Galaxy E (SEK):s förvaltare bedömer att risken ökat något i världsekonomin.

“Makroutsikterna för den globala ekonomin har mörknat något, då den amerikanska ekonomin nu också visar tecken på svaghet. Under förra månaden stannade emellertid aktiefallet upp ytterligare två gånger vilket ökar osäkerheten framöver. Frågan är om det kommer att bli ett marknadsrally fram till årsskiftet efter den tillfälliga öppningen i handelskriget mellan USA och Kina efter förra helgens G20-möte”, skriver förvaltarteamet som också behåller sina portföljrisker. 

“Våra indikatorer har börjat luta mot en riskhöjning och portföljriskerna är på väg uppåt. Läget är dock osäkert och vi håller portföljriskerna på en långsiktig snittnivå.”

Under november backade fonden med 3,8 procent och hittills i år är avkastningen -27,5 procent.

“Volatiliteten var fortsatt hög under månaden och marknaderna i stort sett riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen. Avkastningen var negativ över både förvaltare och substrategier”, skriver fondbolaget.

Trendföljare stod för 72 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTAs utgjorde resterande 28 procent. Det är i stort sett oförändrat från månaden före.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.