Med stora utgifter kommer stora intäkter?

Det verkar vara Herr Trumps soundtrack, för sedan han tog över som president har budgetunderskottet ökat från 450 Billion USD till 700 Billion USD. De ofinansierade skattesänkningarna spås ta budgetunderskottet till 1,2 trillion USD vid slutet av 2018, till det kan vi lägga till 300 Billion USD från februari då skuldtaket höjdes. Summa summarum kan vi konstatera att USA kommer gå från 20,5 Trillion USD till över 30 trillion USD i skulder på 10 år.   

Det ljusnar inte heller när vi ser till privatpersoners skuldsättning där vi kan se all time high om 13 Trillion USD i slutet av 2017, i vilken vi också kan se att en stor del av den privata konsumtionen görs via kreditkort. 33 % av amerikanerna har idag skulder som gått till indrivning och siffran ökar upp till 50 % i vissa av de södra delstaterna.

Även företagen har ökat sin belåning som idag uppgår till 6 trillioner USD, upp 85 % på 10 år. Skulder i förhållande till eget kapital har bland de största 1000 bolagen i USA stigit från 35 % till 54 %. En till intressant företeelse är att skulderna också ökar snabbare än intäkterna, skulderna ökar nämligen nu med 8,5 % per år mot intäkternas 4,6%.

Bilånen toppade nyligen 1 trillion USD och studielån passerade precis 1,4 trillion USD där man också kan se en ökning i inställda betalningar. Det nya skattesystemet som klubbades i december tar nämligen bort möjligheten att göra ränteavdrag för studielån.   

Vad händer om räntorna fortsätter upp? Räntekostnaderna skulle skena dels på statlig nivå men också inom hela privata ekonomin. Förstagångsköparna i bostadsmarknaden stängs ute och jag tror det redan har skett när vi ser bostadsförsäljnings siffran i USA för januari ned 3,2 %.

De kommande stora utgifterna för USA ska finansieras med att sälja mer obligationer när FED precis lämnat marknaden och planerar suga bort likviditet kommande år. Vi kan också se att kineserna köper färre amerikanska statspapper och jag tror inte de kommer öka köpen innan dollarn börjar visa styrka igen.

Min Fråga blir då: Hur ska dollarn hitta styrka när de framtida budgetunderskotten ser ut som de gör de kommande 10 åren? Trump påstod i Davos att den amerikanska ekonomin kommer växa med 4 %. Huruvida det ens är möjligt kan man orda om men utgifterna som USA står inför gör  4-5 % snarare till ett krav än ett mål.    

Lonewolf

 

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.