Mekonomen missade förväntningarna

Mekonomen. Pressbild.

Bildelskedjan Mekonomen redovisar en omsättning var lägre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 1 414 miljoner kronor (1 432), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 453. Justerad för antal vardagar och valutaeffekter var försäljningen oförändrad. Försäljning till anslutna verkstäder steg med 2 procent i tredje kvartalet och försäljningen av reservdelar under eget varumärke ProMeister utvecklades väl.

Bruttomarginalen uppgick till 54,4 (54,5) procent. I föregående kvartal var marginalen 54,5 procent.

Rörelseresultatet blev 127 miljoner kronor (125), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (8,7).

Ebita-resultatet uppgick till 157 miljoner (154).

Resultatet före skatt var 119 miljoner kronor (112), analytikerkonsensus 142. Resultatet efter skatt blev 89 miljoner kronor (82).

Resultat per aktie hamnade på 2,43 kronor (2,20).

“Vi upplevde i kvartalet en trög konsumentmarknad för bilservice i vissa regioner, medan andra regioner hade fortsatt kapacitetsbrist i verkstäderna med anledning av marknadens underskott på fordonsmekaniker”, skriver vd Pehr Oscarson i rapporten.

Mekonomen-chefen skriver vidare att den starka nybilsförsäljningen i Sverige och Norge de senaste åren gör att bolaget ser en potential för en växande totalmarknad framöver, givet att skrotningarna inte ökar.

“Vi förväntar oss dock ingen förändring i marknaden under resten av året då den växande bilparken når eftermarknaden först när bilarna blir äldre”, skriver Oscarson.

Mekonomen-chefen lyfter även upp att bolaget letar förvärv.

“Fokus framåt är fortsatt att driva försäljningstillväxt i alla våra koncernbolag och ambitionen är att växa snabbare än under de senaste åren. Detta ska ske genom att stärka och anpassa våra kunderbjudanden ytterligare till våra olika kundgrupper, men även genom att aktivt söka förvärvsmöjligheter”.

Mekonomen har också för avsikt att öka antalet egenägda verkstäder.

Mekonomen, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 1 414 1 453 -2,7% 1 432
Rörelseresultat 127 125
Rörelsemarginal 9,0% 8,7%
Resultat före skatt 119 142 -16,2% 112
Nettoresultat 89 82
Resultat per aktie, kr 2,43 2,20

Konsensusdata från Bloomberg