Morgonbrev: Fedprotokollet gav liten vägledning

Även om nyhetskommentarerna flödar över av analyser om Fed-protokollet så var genomslaget på marknaden lågt och protokollet snart glömt. Den vägledning som gavs var att åsikterna var skiftande i denna illustra församling som rutinmässigt har fel i sina prognoser.

Åsikterna skiftade från att styrräntan ska ligga still, till att den ska sänkas 0,5-procentenhet. Trycket från Trump som nu talar för en sänkning på 1 procentenhet är stort. Detta tryck skapar en enorm förväntan på Fed-chefens tal på fredag i Jackson Hole.

Som framgår av grafen ovan så steg obligationerna i värde direkt på protokollet (= fallande räntor) men höll sig inom den kil som bildats för 10-åringen. Ovan i rött framgår hur reaktionen på Fed Funds rate som visar förväntningarna om räntesänkning faktiskt gick i motsatt riktning, men även här var rörelserna högst begränsade.

S&P 500 konsoliderar. Ovan veckografen.

På graf efter graf syns hur marknaden tajtar till inför fredagens tal. I dagsgrafen ovan syns hur indexet handlas i en sidledes rörelse där gårdagens uppgång väl faller inom tradingranget. Notera att MACD får en svag köpsignal.

I 2-timmarsgrafen framgår detta ännu tydligare. MACD trendar nu uppåt. Sett ur grafernas perspektiv så finns det en tendens till att de gör set-ups för att hellre göra ett utbrott på uppsidan än på nedsidan. Skulle vi med pistolen mot vår tinning tvingas välja så skulle vi tro att Powell kommer att försöka leverera ett budskap som antyder kommande räntesänkningar. Notera dock att marknaden ofta är ett vilddjur som gärna går i motsatt riktning mot vad flertalet tror. Så även om man bettar på en uppgång och även om Powell levererar som förväntat, så kan till exempel en kraftig rörelse på valuta- eller räntemarknaden störa en börsuppgång. Den försiktige väntar helt enkelt in den initiala reaktionen och försöker agera efter denna. Detta då det finns stora möjligheter att utfallet kan skapa en ny trendriktning i marknaden.

DAX har åter etablerat sig över MA200.

Olja handlas i en tydlig kil. Ovan veckografen.

Den är ännu tydligare. Notera hur MACD har en positiv divergens och strävar uppåt samtidigt som priset är låst i en kil. Detta är en set-up för ett utbrott uppåt. Även olja väntar på Powell… 

Asienbörserna handlas ned något. På dagens agenda finns egentligen bara veckosiffrorna. Ledande indikatorer som publiceras idag är ju redan känd statistik. Så marknaden väntar fortsatt på om Powell ska leverera power eller inte.

 

Makroagenda

Frankrike: PMI (prel) augusti kl 9.15 

SCB: Arbetslöshet juli kl 9.30 

SCB: Industrins kapacitetsutnyttjande 2 kv kl 9.30 

SCB: Vakanser 2 kv kl 9.30 

SCB: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2 kv kl 9.30 

Tyskland: PMI (prel) augusti kl 9.30 

EMU: PMI (prel) augusti kl 10.00 

ECB: Protokoll från policymötet 25/7 kl 13.30 

USA: Nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30 

USA: Markit PMI (prel) augusti kl 15.45 

USA: Ledande indikatorer juli kl 16.00 

USA: Kansas City Fed index augusti kl 17.00 

Fed: Konferens vid Jackson Hole.

 

Företagshändelser

Bolagsrapporter: Elekta, Garo, Actic, A3, Sintercast, Bioinvent, Ortivus, Ascelia Pharma, Fagerhult, Oscar Properties. 

Övriga Norden: Höegh LNG, Ambu, GN Store Nord, Avance Gas, Prosafe. 

Övriga Utländska: GAP, Toro, Hewlett Packard.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.