Morgonbrev: Förhandlingar mellan USA och Kina i fokus

Förhandlingar mellan USA och Kina i fokus. Dags att positionera sig för olika utfall
S&P 500-terminen
Prickad linje visar senaste stängning.
Momentum

2019-06-28

Helgens möte mellan USA:s Trump och Kinas Xi närmar sig och handeln i aktier var avvaktande. S&P 500 stängde dock upp 0,4% med samtliga sektorer på plus med undantag för energisektorn.

Som framgår konsoliderar indexet utmed EMA9.

Det kanske mest sannolika utfallet från lördagens möte är att de både parterna kommer fram till att vid ett senare tillfälle fortsätta diskussionerna. Men om en uppgörelse mot förväntan skulle träffas skapa uppsida och cykliskt (som industri) lär gynnas i större utsträckning än icke cykliskt (som kraftförsörjning). Även tech med halvledare i täten har stor exponering mot Kina. Halvledarindex, SOX, har gått sämre än S&P, mest till följd av handelskriget och här finns rimligtvis en uppsida vid ett eventuellt avtal:

Går förhandlingarna istället i stöpet och handelskriget förlängs finns nedsida. Möjliga kortsiktiga hedgar mot ett sådant scenario är VIX och Guld.

VIX:en är förhållandevis dyr relativt den historiska volatiliteten men kan ändock stiga (liksom sjunka) snabbt. Guldet har gått starkt, främst på grund av det lägre ränteläget som gör det ”billigare” och mer attraktivt att sitta på guld:

Tioårsräntan i USA handlas runt 2%:
EUR/USD konsoliderar strax över MA200. EMA9 liksom MA20 är båda stigande:

S&P 500-terminen handlas oförändrat. Shanghaibörsen är ner 0,9% medan Nikkei backar 0,5%. På dagens makroagenda i USA finns bland annat Michigans konsumentförtroendeindex.

Morgon- och veckobrevet tar nu ett uppehåll under juli men är tillbaka andra veckan i augusti. Vi önskar er en trevlig sommar!

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.