Morgonbrev: Riskrätt sänkte sentimentet och Bitcoin kraschar

Foto: Pixabay.

Efter en stark öppning vände aktier i USA ned med en svagare än väntad avläsning för konsumentförtroendeindex.

Nedgången späddes på av information om att Demokraterna med representanthusets talesman Nancy Pelosi i spetsen avser att inleda en riksrättsprocess mot president Trump. Detta då han anses ha missbrukat sin makt genom att erbjuda militärt stöd i utbyte mot att Ukraina skulle utreda presidentkandidaten Joe Biden son Hunter för korruption.

Breda S&P 500 stängde ner 0,8 procent. Tech och banker tyngde medan konjunkturokänsliga dagligvaruhandeln och kraftförsörjning gick mot strömmen. I dagsgrafen framgår hur indexet stängde vid MA20.

Även om det rimligtvis kommer att vara en utdragen process adderar riksrättsprocessen mot Trump ytterligare osäkerhet. Det skapade ett ökat köptryck i guld som fortsatte uppgången.

Ytterligare en faktor som bidrog till nedgången i aktier var Trumps hårda retorik i FN-huset mot Kina vilket fick oron för handelskriget att åter stiga. Handelskriget hämmar den ekonomiska utvecklingen liksom efterfrågan på olja som under gårdagen bröt ner genom Fib 50 procent.

Bitcoin backade 13 procent och handlas nu under 9 000-nivån vid stöd i form av MA200. En möjlig anledning var en rapport som visar på att gruvbrytare processar koder nästan 40 procent långsammare än tidigare. Dessa gruvbrytare har en avgörande roll för att Bitcoin överhuvudtaget skall fungera. Intresset har också visat sig vara svagt för de nyligen lanserade termin-instrumenten.

S&P 500-terminen stiger 0,2 procent. Shanghaibörsen är dock ner 0,5 procent. Nikkei backar 0,4 procent. På dagens makroagenda i USA finns bland annat nyförsäljning av hus.

 

Makroagenda

Tyskland: GfK konsumentförtroende oktober kl 8.00
Frankrike: Hushållens konfidensindikator september kl 8.45
Konjunktur: Världshandel juli kl 15.00
USA: Försäljning nya hem augusti kl 16.00
USA: Oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

Företagshändelser

Ericsson: Media-presentation kl 15.00-16.40
Pappersleveranser Europa från Eurograph kl 16.00
Consilium: månadsstatistik januari-augusti
Lastbilsförsäljning Västeuropa i juli/aug från Acea

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.