New York-börsen steg med Trumps tullbesked

Foto: Pixabay.

New York-börsen steg på torsdagen. President Donald Trump fattade slutgiltigt beslut om att USA inför stål- och aluminiumtullar med 25 respektive 10 procent med effekt om 15 dagar.

 

Undantagna på obestämd tid är Kanada och Mexiko. Andra länder kan också komma att undantas efter förhandlingar.

På den breda marknaden steg S&P 500 index med 0,45 procent till 2 738,97. Teknologitunga Nasdaq Composite ökade med 0,42 procent till 7 427,95.

Sektormässigt hade dagligvaror den bästa utvecklingen, plus 0,92 procent, medan energi noterades för den svagaste utvecklingen, minus 0,12 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen sjönk 3 punkter till 2,86 procent. Under fredagsmorgonen noteras räntan till 2,87 procent.