NEXT Biometrics minskar omsättningen och visar fortsatt en rejäl förlust.

NEXT Biometrics redovisar minskad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar ett förbättrat rörelseresultat, men fortfarande en rejäl förlust.

Omsättningen uppgick till 24,0 miljoner kronor (26,6), en minskning med -10 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -40,9 miljoner kronor (-51,3).

Resultatet före skatt var -41,9 miljoner kronor (-51,5). Resultatet efter skatt blev -41,9 miljoner kronor (-51,5).

Resultat per aktie hamnade på -2,56 kronor (-3,81), vilket innebär en ökning med procent mot föregående år.

Vi ser ökade marknadsmöjligheter för våra stora kostnadseffektiva flexibla fingeravtryckssensorer i takt med att biometrimarknaden mognar och vi utvecklar vår unika teknologi“, konstaterar vd Ritu Favre i delårsrapporten.

Next Biometrics uppger vidare att marknaden för smarta kort fortsatt är av högsta strategiska prioritet för bolaget. Framåtblickande närmsta 3-9 månaderna är det ett ökat fokus på att utveckla lösningar för just smarta kort och id-kort till myndigheter. Organisationen ska även skalas upp för tillväxt framöver.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.