Nordea fortsätter övervikta aktier globalt – nedgraderar Europa

Storbanken Nordea fortsätter att övervikta aktier globalt för nästa år. Samtidigt nedgraderas europeiska aktier i en strategisk uppdatering, enligt Privata Affärer.

Bäst utsikter anser banken att de asiatiska marknaderna har.Bankens chefsstrateg Michael Livijn anser att utsikterna generellt för nästa år är goda. Världsekonomin växte under året synkroniserat och det är en utveckling som väntas fortsätta även nästa år enligt storbanken.

“Tillväxttakten har ökat i år, men det är mer tveksamt om den kommer att öka ytterligare under nästa år. Nivån, strax över 3 procent, är ändå tillräcklig för att ge stöd åt bolagsvinsterna, som under 2017 gjorde en stark comeback efter nästan två års vinstrecession, säger Livjin enligt Privata Affärer.

Vinsttillväxten väntas bli 10 procent under 2018. USA ser bättre ut medan Europa, som saknar mycket IT, ser sämre ut.

När det gäller tillväxtmarknader ser man positivt på Asien, men plockar bort Östeuropa.

Nordea tror inte att centralbankerna kommer att strama åt brådskande. Stigande inflation skulle enligt banken vara en utlösande faktor för mer åtstramningar.

“Det skulle i så fall utgöra ett hot mot både räntor och aktiemarknaden”, säger Michael Livijn.

Please follow and like us: