Nordisk makrostatistik i sammandrag

Av See below. - See below., CC BY-SA 3.0, Länk

Här är ett sammandrag av morgonens nordiska makrosiffror som Finwire har rapporterat om.

 

  • Danmarks detaljhandel sjönk med 1,8 procent i årstakt under oktober månad (+3,0).
  • Finlands detaljhandel ökade med 8,0 procent i årstakt under oktober (+9,3).
  • Finlands producentpriser, PPI, steg med 3,6 procent i årstakt under oktober (+4,0).