Nybilsregistreringarna av supermiljöbilar stiger kraftigt

Foto: Rikard Jansson

Den ackumulerade registreringen av supermiljöbilar i Sverige för januari-februari är upp 45 procent i år, enligt bilorganisationen Bil Sweden.

”Drygt var tionde (10,7 procent) ny bil som registrerades i Stockholms län januari-februari i år var en supermiljöbil, det vill säga en elbil eller laddhybrid. I Västra Götalands län var drygt fem procent av de nya bilarna supermiljöbilar. I riket som helhet är supermiljöbilsandelen hittills i år knappt sju procent, en andel som vi beräknar ska öka till drygt nio procent när vi summerar hela 2018”, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Enligt Bil Swedens prognoser väntas registreringen av laddbara bilar öka med hela 77 procent för 2018.

I februari var registreringen av supermiljöbilar upp med 58 procent.