Nybilsregistreringen i Sverige fortsatte sjunka i mars

Under mars månad 2018 nyregistrerades 37 957 personbilar, en minskning med 3,8 procent jämfört med mars månad föregående år. Detta enligt SCB, som hänvisar till Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Månaden innan var nybilsregistreringen ned med 2,3 procent på årsbasis.

SCB uppger att nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då mars detta år hade två färre registreringsdagar än mars 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 6 354 under mars, vilket är en minskning med 3,5 procent jämfört med samma månad året innan.

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us: